--, .-.-. (2016) “Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ANTHONY A. LONG ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”, Ariadne, (20-21), pp. 253–284. Available at: https://ejournals.lib.uoc.gr/index.php/Ariadne/article/view/222 (Accessed: 7 February 2023).