Αναστασόπουλος Αντώνης. 2020. “Παρουσίαση του έργου του καθηγητή Βασίλη Δημητριάδη”. Ariadne, no. 23-24 (April):322-28. https://ejournals.lib.uoc.gr/index.php/Ariadne/article/view/828.