Μπάλλα Χλόη. 2020. “Έπαινος (laudatio) του καθηγητή Αλέξανδρου-Φοίβου Μουρελάτου”. Ariadne, no. 23-24 (April):213-18. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i23-24.802.