Μισίου Διονυσία. 2016. “Άννα, ο Ταρζάν”. Ariadne 18 (May):33-40. https://doi.org/10.26248/ariadne.v18i0.362.