Δραγώνα-Μονάχου Μυρτώ. 2016. “Laudatio του καθηγητή Αnthony Α. Long”. Ariadne, no. 20-21 (May):258-71. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i20-21.318.