Ζερβουδάκη Αλεξάνδρα. 2016. “The Book Epigrams of Codex Scorialensis Gr. [403] X. IV. 8”. Ariadne, no. 20-21 (May):99-120. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i20-21.217.