Σηφάκης Γ. Μ. Η έναρξη και η λογική των οθωμανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ariadne, [S. l.], n. 23-24, p. 310–313, 2020. DOI: 10.26248/ariadne.v0i23-24.825. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/825. Acesso em: 26 mar. 2023.