Κολοβός Η. Η προσωπικότητα και το έργο της Ελισάβετ Ζαχαριάδου ( 1931 – 2018 ). Ariadne, [S. l.], n. 23-24, p. 298–306, 2020. DOI: 10.26248/ariadne.v0i23-24.823. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/823. Acesso em: 28 mar. 2023.