Πατεδάκης Μ. Έπαινος του Ορχάν Παμούκ: η ζωή, το μυθιστόρημα, οι χαρακτήρες. Ariadne, [S. l.], n. 23-24, p. 240–246, 2020. DOI: 10.26248/ariadne.v0i23-24.810. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/810. Acesso em: 28 mar. 2023.