Μπάλλα Χ. Έπαινος (laudatio) του καθηγητή Αλέξανδρου-Φοίβου Μουρελάτου. Ariadne, [S. l.], n. 23-24, p. 213–218, 2020. DOI: 10.26248/ariadne.v0i23-24.802. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/802. Acesso em: 26 mar. 2023.