Αθανασάκη Λ. Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ariadne, [S. l.], n. 23-24, p. 211–212, 2020. DOI: 10.26248/ariadne.v0i23-24.801. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/801. Acesso em: 26 mar. 2023.