Δραγώνα-Μονάχου Μ. Laudatio του καθηγητή Αnthony Α. Long. Ariadne, [S. l.], n. 20-21, p. 258–271, 2016. DOI: 10.26248/ariadne.v0i20-21.318. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/318. Acesso em: 26 mar. 2023.