Αναστασόπουλος Α. (2020). Παρουσίαση του έργου του καθηγητή Βασίλη Δημητριάδη. Ariadne, (23-24), 322–328. Retrieved from https://ejournals.lib.uoc.gr/index.php/Ariadne/article/view/828