Σηφάκης Γ. Μ. (2020). Η έναρξη και η λογική των οθωμανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ariadne, (23-24), 310–313. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i23-24.825