Κολοβός Η. (2020). Η προσωπικότητα και το έργο της Ελισάβετ Ζαχαριάδου ( 1931 – 2018 ). Ariadne, (23-24), 298–306. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i23-24.823