Μπάλλα Χ. (2020). Έπαινος (laudatio) του καθηγητή Αλέξανδρου-Φοίβου Μουρελάτου. Ariadne, (23-24), 213–218. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i23-24.802