Αθανασάκη Λ. (2020). Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ariadne, (23-24), 211–212. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i23-24.801