Μισίου Δ. (2016). Άννα, ο Ταρζάν. Ariadne, 18, 33–40. https://doi.org/10.26248/ariadne.v18i0.362