ΚΩΒΑΙΟΥ Ε. (2016). Άννα Μίσιου. Ένα εργοβιογραφικό σημείωμα. Ariadne, 18, 19–22. https://doi.org/10.26248/ariadne.v18i0.356