Δραγώνα-Μονάχου Μ. (2016). Laudatio του καθηγητή Αnthony Α. Long. Ariadne, (20-21), 258–271. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i20-21.318