(1)
Ζαχαριάδου Ε. Α. Οι τουρκικές σπουδές στο Ρέθυμνο: τα πρώτα βήματα. Ariadne 2020, 318-321.