(1)
Σηφάκης Γ. Μ. Η έναρξη και η λογική των οθωμανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ariadne 2020, 310-313.