(1)
Κολοβός Η. Η προσωπικότητα και το έργο της Ελισάβετ Ζαχαριάδου ( 1931 – 2018 ). Ariadne 2020, 298-306.