(1)
Πατεδάκης Μ. Έπαινος του Ορχάν Παμούκ: η ζωή, το μυθιστόρημα, οι χαρακτήρες. Ariadne 2020, 240-246.