(1)
Μπάλλα Χ. Έπαινος (laudatio) του καθηγητή Αλέξανδρου-Φοίβου Μουρελάτου. Ariadne 2020, 213-218.