(1)
ΚΩΒΑΙΟΥ Ε. Άννα Μίσιου. Ένα εργοβιογραφικό σημείωμα. Ariadne 2016, 18, 19-22.