(1)
Δραγώνα-Μονάχου Μ. Laudatio του καθηγητή Αnthony Α. Long. Ariadne 2016, 258-271.