(1)
Ζερβουδάκη Α. The Book Epigrams of Codex Scorialensis Gr. [403] X. IV. 8. Ariadne 2016, 99-120.