[1]
Σηφάκης Γ.Μ. 2020. Η έναρξη και η λογική των οθωμανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ariadne. 23-24 (Apr. 2020), 310–313. DOI:https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i23-24.825.