[1]
Κολοβός Η. 2020. Η προσωπικότητα και το έργο της Ελισάβετ Ζαχαριάδου ( 1931 – 2018 ). Ariadne. 23-24 (Apr. 2020), 298–306. DOI:https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i23-24.823.