Μεθοδολογικά ζητήματα στις Κλασικές Σπουδές

Authors

  • Ιωάννης Ν. Περυσινάκης

Abstract

Μεθοδολογικά ζητήματα στις Κλασικές Σπουδές: Παλαιά προβλήματα και νέες προκλήσεις,
επιμ. Μελίνα Ταμιωλάκη, Ηράκλειο & Ρέθυμνο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης & Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, 2017

Published

2020-04-22

How to Cite

Περυσινάκης Ι. Ν. (2020). Μεθοδολογικά ζητήματα στις Κλασικές Σπουδές. Ariadne, (23-24), 201–208. Retrieved from https://ejournals.lib.uoc.gr/index.php/Ariadne/article/view/799