Λεβεντάκης Χαράλαμπος, and Γκαρίλα Βασιλική. “Outdoor Education - The Subjugation of Teaching in Greece in the Early 20th Century”. Education Sciences 2019, no. 3 (October 21, 2019): 94–113. Accessed July 22, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/edusci/article/view/747.