Λεβεντάκης Χαράλαμπος, and Γκαρίλα Βασιλική. 2019. “Outdoor Education - The Subjugation of Teaching in Greece in the Early 20th Century”. Education Sciences 2019 (3):94-113. https://doi.org/10.26248/.v2019i3.747.