1.
Γκράτζιου Ό. Μνήμη Στέλλας Παπαδάκη-Οkland. Ariadne [Internet]. 2004 Jun. 1 [cited 2024 Jul. 25];10:09-10. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/990