1.
Καστρινάκη Α. Έπαινος Ορχάν Παμούκ: ο Ορχάν Παμούκ και η altra cosa. Ariadne [Internet]. 2020 Apr. 22 [cited 2024 Jul. 19];(23-24):252-7. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/812