1.
Αθανασάκη Λ. Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ariadne [Internet]. 2020 Apr. 22 [cited 2024 Jun. 22];(23-24):234-6. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/808