1.
Αθανασάκη Λ. Το Βραβείο William Stanley Moss σε ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Ariadne [Internet]. 2016 May 4 [cited 2024 Jun. 22];(20-21):330-9. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/328