1.
-- --. ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ TOY ΚΑΘΗΓΗΤH ÉTIENNE BALIBAR ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ariadne [Internet]. 2018 Oct. 19 [cited 2023 Sep. 26];22:223-4. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/197