1.
Καστρινάκη Α. Η λογοτεχνία στον πόλεμο. Ariadne [Internet]. 2020 Nov. 23 [cited 2024 May 28];(25-26):314-8. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1255