1.
Καστρινάκη Α. Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ariadne [Internet]. 2020 Nov. 23 [cited 2023 Sep. 22];(25-26):248-9. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1242