1.
ΜΟΤΣΙΟΥ Β. Κύριες κατευθύνσεις της μεταδόμησης του ρηματικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας: Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΆ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ. Ariadne [Internet]. 1984 Dec. 5 [cited 2024 Jul. 22];2:261-76. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1171