1.
ΜΟΤΣΙΟΣ Γ. Η επαναληπτικότητα μοντέλων καλλιτεχνικής σκέψης στις βαλκανικές λογοτεχνίες (18ος-19ος αι.). Ariadne [Internet]. 1984 Dec. 5 [cited 2024 Jul. 22];2:250-6. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1170