1.
ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε. Η απομυθοποίηση του Αυγούστου από τον Τάκιτο. Ariadne [Internet]. 1984 Dec. 5 [cited 2024 Jul. 25];2:50-68. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1156