1.
-- --. Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1984 - 1985. Ariadne [Internet]. 1985 Jun. 3 [cited 2024 Apr. 18];3:309-57. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1150