1.
Πολίτης Α. Η προοπτική ενός αρχείου. Ariadne [Internet]. 1994 Jun. 1 [cited 2024 Jul. 21];7:262-6. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1051