Δετοράκης Θεοχάρης. “Hymnographers of Thessaloniki (6-12 c.)”. Ariadne 10 (June 1, 2004): 71–83. Accessed December 5, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/994.