Γκράτζιου Όλγα. “Μνήμη Στέλλας Παπαδάκη-Οkland”. Ariadne 10 (June 1, 2004): 09–10. Accessed July 22, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/990.