Αλεξοπούλου Κατερίνα. “Logics of Myth: Meleager in Lliad”. Ariadne 11 (June 1, 2005): 65–76. Accessed July 25, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/973.