Καστρινάκη Αγγέλα. “Προσφώνηση από την πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας”. Ariadne, no. 23-24 (April 22, 2020): 273–274. Accessed June 22, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/818.