Αθανασάκη Λουκία. “Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής”. Ariadne, no. 23-24 (April 22, 2020): 234–236. Accessed June 22, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/808.